ja_mageia

Български (България)English (United Kingdom)
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Услуги

 

1. Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.16 от ЗЕЕ.

2. Сертифициране  за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.17 от ЗЕЕ.

3. Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики за нови сгради преди въвеждането им в експлоатация, съгласно чл.15а от ЗЕЕ.

4. Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради за обществено обслужване, съгласно чл.27 от ЗЕЕ.

5. Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради за обществено обслужване, съгласно чл.28 от ЗЕЕ.

6. Оценка на постигнатите енергийни спестявания в сгради след въвеждане на енергоспестяващи мерки съгласно чл.52 от ЗЕЕ

7. Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл.142, ал.9 и чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

 

Енергоспестяване

СъветиПолезни връзки

Вход