ja_mageia

Български (България)English (United Kingdom)
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Полезни връзки

Агенция по енергийна ефективност

Закон за енергетиката

Закон за енергийната ефективност

Наредба №7/2004(изм.2009) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване
на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати

Енергиен сертификат на сграда - бланка

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Приложение №1 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за водогрейни котли

Приложение №2 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за климатични инсталации

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания
между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания

Приложение № 1 към Заповед № 14-76/02.07.2009 г - Декларация за продадените количества енергия/горива

Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.

Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. За условията и реда за определяне
размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Българска стопанска камара

Търговско-промишлена палата
 

Енергоспестяване

СъветиПолезни връзки

Вход